Nom o empresa (obligatori)

E-mail (obligatori)

Assumpte

Missatge

 

 

Art Silvestre SL  |  Carrer Major, 3. 08554 Sant Miquel de Balenyà – BCN  |  Telèfons 686 41 64 33  |  620 43 75 48 


En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament, Art Silvestre us informa que les vostres dades personals seran tractades i incorporades als nostres sistemes informàtics i documentals, dels quals és titular aquesta empresa. Si voleu podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, adreçant un escrit amb la fotocòpia del DNI a Art Silvestre o bé per e-mail a info@artsilvestre.com. Aquest missatge va dirigit, de manera exclusiva, al seu destinatari, i conté informació confidencial i privilegiada. En cas de rebre aquest missatge per error, prego que ens ho comuniquin de forma immediata mitjançant resposta per correu electrònic i procedeixi a la seva eliminació.